Introduktion til Situationsanalyse (SA)

Citation: Pedersen, A. Y. (2019, March 12). Introduktion til Situationsanalyse (SA). Retrieved <date>, from http://www.alexyoung.dk/blog/2019/03/12/introduktion-til-situations-analyse-sa/

Mezzy map om gymnasiet
Figur 1: Udsnit af mezzy map om gymnasiet

Situational analysis (SA) eller situationsanalyse handler om kortlÊgning. Tre typer af kort anvendes: (1) situationskort, (2) social arena kort, (3) positionelle kort. Denne introduktion omhandler de fÞrste skitseagtige situationskort, ogsÄ kaldet mezzy maps (se figur 1).

Hvad er en situation?
Situationen er bredt forstÄet den kontekst eller sammenhÊng som undersÞges.

Hvorfor situationsanalyse?
SA stÞtter forskeren i at fÄ et overblik over de mange forskellige aspekter a en given situation som skal undersÞges. SA hjÊlper ogsÄ med at sÊtte fokus pÄ den relative betydning af de forskellige elementer af en situation, altsÄ hvilke elementer der gÞr en forskel i situationen.

Nogle styrker ved SA (Clarke, et. al. 2018, p. 15) :

 • At udarbejde tre typer analytiske kort og arbejde med dem;
 • Øget refleksivitet hos forskeren;
 • OpmĂŠrksomhed pĂ„ at belyse forskelle i og nye perspektiver pĂ„ data;
 • At gĂ„ ud over viden baseret pĂ„ interviews til at inkludere analyser af diskurser;
 • “lade stilheden tale” ved at analysere fravĂŠrende positioner, ”stemmer” eller diskurser;
 • Belyse vigtige non-humane elementer i den situation som skal undersĂžges (teknologier, bygninger, infrastruktur, lovgivning, dyr etc.) og deres relation til situationen; og
 • ForfĂžlge analyser af magt specielt ved at fokusere pĂ„ de implicerede aktĂžrer.

Situationskort
“The goal here is to lay out as best one can all the human and nonhuman elements in the situation of concern of the research broadly conceived.” (Clarke, 2003, p. 561)

FokusspÞrgsmÄl:

 • Hvem og hvad er tilstede i situationen?
 • Hvem eller hvad har betydning for situationen?
 • Hvilke elementer gĂžr en forskel I situationen?

De fÞrste udkast er ofte meget abstrakte og umiddelbart ustrukturerede, hvorfor de ogsÄ kaldes mezzy maps (Se figur 1). Konkretiseringer og struktur kommer i arbejdet og refleksionerne med kortene og udarbejdelse af flere kort og andre typer af kort, som nÊvnt ovenfor. Elementernes kategorisering har mindre betydning, sÄ lÊnge de gÞr en forskel i situationen bÞr de kortlÊgges. Situationskort indeholder i det mindste nogle af fÞlgende elementer:

 • Individer
 • Sociale grupper
 • Organisationer
 • Ideer/begreber/koncepter
 • Non-humane aktanter (ting, organismer, planter, teknologier)
 • Begivenheder som er vigtige
 • Sociokulturelle elementer (normer, lovgivning, traditioner, vaner, etc.)
 • Vigtige issues, ting pĂ„ dagsorden
 • Diskurser om

 • Offentlige diskurser om

 • Rumslige elementer
 • Infrastrukturelle elementer (teknologier, bygninger, etc.)
 • Etc


Anvendte referencer

 • Clarke, A. E. (2003). Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn. Symbolic Interaction, 26, 553–576. https://doi.org/10.1525/si.2003.26.4.553
 • Clarke, A. E., Friese, C., & Washburn, R. S. (2018). Situational Analysis. Grounded Theory After the Interpretive Turn (2nd ed.). Los Angeles, CA: SAGE Publications.