Publikationer

Du kan også følge mine publikationer på ResearchGate og PURE. Du kan læse mine debatindlæg på bloggen.

Peer-Reviewed

Caviglia, F., Dalsgaard, C., Delfino, M. & Pedersen, A. Y. (2017). Dialogic Literacy: contexts, competences and dispositions. L1-Educational Studies in Language and Literature, 17, p. 1–38. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2017.17.01.05

Pedersen, A. Y., Nørgaard, R. T., & Köppe, C. (2018). Patterns of Inclusion: Fostering Digital Citizenship through Hybrid Education. Educational Technology & Society, 21(1), 225–236. https://www.j-ets.net/ETS/journals/21_1/20.pdf

Köppe, C., Nørgård, R. T., & Pedersen, A. Y. (2017). Towards a Pattern Language for Hybrid Education. Proceedings of the VikingPLoP’17 conference. Grube, Schleswig-Holstein, Germany. https://doi.org/10.1145/3158491.3158504

Pedersen, A. Y., & Caviglia, F. (2018). Researcher or Fellow Citizen? Looking for a Role Model in the Humanities. In J. Kay & R. Luckin (Eds.), Proceedings of The International Conference of the Learning Sciences (Vol. 2, pp. 945–948). London, U.K.: International Society of the Learning Sciences. (link)

Kohls, C., Köppe, C., Pedersen, A. Y., & Dalsgaard, C. (2018). Outside In and Inside Out: New Hybrid Education Patterns. In Proceedings of the 23rd European Conference on Pattern Languages of Programs (pp. 21:1–21:9). New York, NY, USA: ACM. https://doi.org/10.1145/3282308.3282330

Pedersen, A. Y., & Caviglia, F. (2019). Data Literacy as a Compound Competence. In T. Antipova & A. Rocha (Eds.), Digital Science (Vol. 850, pp. 166–173). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02351-5_21

Caviglia, F., & Pedersen, A. Y. (2018). Data literacy som en sammensat kompetence. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(19), 1–35. https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.104025

Pedersen, A. Y., Caviglia, F., Gislev, T., & Larsen, A. H. (2019). Learning in Hybrid Protopublic Spaces: Framework and Exemplars. In A. Littlejohn, J. Jaldemark, E. Vrieling-Teunter, & F. Nijland (Eds.), Networked Professional Learning: Emerging and Equitable Discourses for Professional Development (pp. 89–110). https://doi.org/10.1007/978-3-030-18030-0_6

Andre publikationer

Undervisningsmateriale:

Pedersen, A. Y., Andersen, C., Bek-Thomsen, J. (2018) Idehistorie – En grundbog. Aarhus: Systime. https://idehistorie.systime.dk/

Oversættelse:

Iba, T., & Okada, M. (2015). Ord til en rejse. In A. Y. Pedersen (Trans.), Words for a Journey: The Art of Being with Dementia (multilingual version) (pp. 76–83). Kanagawa, Japan: CreativeShift Lab. (link)

Afhandlinger:

Pedersen, A. Y. (2013) Dialog, tavshed og den Anden – filosofiske fragmenter, Masterafhandling, Aalborg Universitet

Pedersen, A. Y. (2013) Demokratisk dialog og ikt – Facebook som case, Første års projekt, Masteruddannelsen, Aalborg Universitet

Pedersen, A. Y. (2009) Arete & Virtus: Nedslag i den antikke filosofis politiske dydsbegreber fra Protagoras til Augustin, Specialeafhandling, Aarhus Universitet