Projekter

Gymnasiepædagogisk forskningsenhed

Boie, M. A. K., Pedersen, A. Y., Lund Larsen, L., Caviglia, F., Robinson, S., Wahl, C., Kirkegaard, P. O. & Dalsgaard, C.

Forskningsenheden arbejder i og ud fra en tæt tilknytning til praksis og anlægger gennem dette arbejde et bredt pædagogisk og didaktisk perspektiv på de udfordringer, der viser sig på alle niveauer i ungdomsuddannelserne. Det centrale omdrejningspunkt er undersøgelser af pædagogiske praksisser og kompetencebegrebet ud fra både et lærer- og elevperspektiv. Forskningsenheden spørger til forskellige dimensioner af denne praksis og sætter aktuelt fokus på undersøgelser og udvikling af lærernes didaktiske vokabular og handlekraft samt på forståelse af elevstemmer og elevernes deltagelse og dialog i klasserummet.

A culture of dialogue – Fostering dialogic literacy through educational design research in a danish upper secondary school

Pedersen, A. Y.

The main objective of the phd. project is to better understand and foster dialogic literacy as a key competence for learning, knowledge building and constructive participation in a democratic society with specific focus on education in a danish technical gymnasium (htx).

Udvikling af forløb og undervisningsmateriale til det nye idéhistoriefag B på htx

Andersen, C., Pedersen, A. Y., Rasmussen, J., Utzon.Frank, A.

Målet for dette udviklingsprojekt er at klæde fagenes undervisere bedre på til at arbejde med dels de didaktiske og faglige metoder og dels fagenes indfaldsvinkler i forbindelse med behandling af kernestoffet. Projektets fokus, som samtidig er projektets baggrund, vil være på, hvordan man bibringer eleverne en forståelse for, at en lang række metoder er ens for de to fag, og at underviserne her har mulighed for udvikle en harmonisk overgang fra det obligatoriske fag teknologihistorie C til idehistorie.

Fagdidaktik i Teknologihistorie og Idéhistorie

Dalsgaard, E. & Pedersen, A. Y.

Siden indførelsen af Pædagogikum ’09 har der været afholdt fagdidaktiske kurser i Teknologihistorie og Idehistorie. Det er imidlertid kurser der ”kun” er kommet nyansatte lærer til gode. Lærere der er ansat før denne periode, har derfor et stort behov for at fĂĄ belyst og kunne diskutere fagdidaktiske problemstillinger. FormĂĄlet med dette projekt er at planlægge og gennemføre to halvdagskonferencer om fagdidaktik i hhv. Teknologihistorie C og Idehistorie B for at fĂĄ inputs til mulige emner for efteruddannelse af lærere indenfor disse fag.

Review

Har udført review for følgende tidskrifter og bøger:

Tidsskrifter

British Journal of Educational Technology

LOM – Tidsskrift Læring og Medier

Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie

Bøger

Networked Professional Learning – Springer Nature

Mikkel Thorup, Jakob Bek-Thomsen, Christian Olaf Christiansen og Stefan Gaarsmand Jacobsen (2015) Penge og livet: historier om marked og moral. København: Informations Forlag