Om

Alex Young Pedersen

Jeg er gymnasielærer ved Aarhus Gymnasium (AARHUS TECH) og Ph.D. stipendiat ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) på Aarhus Universitet.

Uddannelsesbaggrund:

  • Ph.D. stipendiat (5+3) i gymnasiedidaktik, Aarhus Universitet
  • Cand. mag i Idéhistorie og Samfundsfag, Aarhus Universitet
  • Bachelor i Idéhistorie, Aarhus Universitet
  • Masteruddannelse i IKT og læring (MIL), Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet

Undervisning er omdrejningspunkt for meget af mit arbejdsliv. Jeg er meget glad for at undervise og har en bred faglig forankring i en række fag.

Undervisningskompetence i følgende gymnasiale fag:

  • Samfundsfag
  • Idéhistorie
  • Filosofi
  • Kommunikation og IT
  • International teknologi og kultur
  • Teknologihistorie (faget er udgået af htx-fagrækken i 2017)

Interessen for politik er også stor og jeg har været involvet i uddannelses- og fagforeningspolitik som valgt hovedbestyrelsemedlem i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), hvor jeg også kortvarigt har været formand for uddannelsesudvalget inden jeg påbegyndte Ph.D ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

Far til tre, bosiddende i Bispehaven, Aarhus. Mine interesser er familie, bøger, musik og madlavning som jeg sporadisk blogger om på spisvegetarisk.dk