Erfaring

Udvalgte poster

Bestyrelsesformand
Afdeling 6, Østjysk Bolig, 2021–p.t.

Medlem af fagligt forum for Idéhistorie og Filosofi
Undervisningsministeriet, 2017–p.t. 

Tilsynsførende i praktisk pædagogikum
Undervisningsministeriet, 2014–p.t.

Medlem af faggruppen for teknologi, teknik og idéhistorie i teoretisk pædagogikum
Syddansk Universitet, 2017-p.t. 

Medlem af faggruppen for de almen humanistiske fag
Syddansk Universitet, 2019-p.t. 

Næstformand i  bestyrelsen
Initiativet for retfærdig boligpolitik (Almen Modstand), 2017-p.t. 

Medlem af aftagerpanel for Idéhistorie – Humanistisk teknologiudvikling
Aarhus Universitet, 2019-p.t.

Formand for Uddannelsesudvalget
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Jan.–Sep. 2016

Formand for Pædagogisk Udvalg
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Jan.–Sep. 2016

Hovedbestyrelsesmedlem
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Jan. 2014–Sep. 2016

Medlem af læreplansgruppen for Idéhistorie B
Undervisningsministeriet, 2016-2017 

Medlem af vejledningsgruppen til Idéhistorie B
Undervisningsministeriet, 2017-2018 

Formand i AARKOM – Arrangementskomiteen
Nordisk Sommeruniversitet (under Nordisk Ministerråd), 2002-2003

Formand i Idéhistorisk Forening
Institut for Idéhistorie, Aarhus Universitet, 2002-2003

Undervisningserfaring

Gymnasielærer, lektor
Aarhus Gymnasium, AARHUS TECH, 2003–p.t.

Ekstern lektor
Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet. 2021–p.t.

Kursusleder og underviser ved fagdidaktik i Idéhistorie og Teknologihistorie,
Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, 2011–p.t.

Ekstern lektor ved Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik
Kursusleder af modulet: Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser
VIA Efter- og videreuddannelse, VIA University College, 2014

Ekstern lektor i sociologi samt socialt arbejde med børn og familier
VIA Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College, 2006–2009

Instruktor i Politisk teori og idehistorie samt Videnskabsteori
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Øvrig erhvervserfaring

Laboratorieassistent i fødevaremikrobiologi
Katsouris Fresh Foods Ltd. (Del af Bakkavor Group), London, U.K.

Specialarbejder i rør- og pladesmedje
Grameta A/S