Om

Alex Young Pedersen

Kort om mig

Jeg er en samfundsinteresseret og samfundsengageret underviser, som kobler viden og forståelse med praktisk erfaring. Et afgørende formål med viden og kompetencer er evnen til at omsætte dem i praksis. Derigennem styrkes og forankres forudsætningerne for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund og i eget liv.

Til daglig er jeg gymnasielærer ved Aarhus Gymnasium C (AARHUS TECH) og underviser primært i fagene Idéhistorie, Samfundsfag og Kommunikation/It. Jeg er Ph.D. stipendiat ved DPU – Danmarks instititut for Pædagogik (Aarhus Universitet) i et forskningprojekt om dialogbaseret undervisning i gymnasiet. Derudover er jeg ekstern lektor i Idéhistorie ved Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund (Aarhus Universitet), hvor jeg underviser i Efter- og videreuddannelsesforløbet “Idéhistorie for HTX-undervisere“.

Uddannelsesbaggrund

  • Ph.D. stipendiat (5+3) i gymnasiedidaktik, Aarhus Universitet
  • Cand. mag i Idéhistorie og Samfundsfag, Aarhus Universitet
  • Bachelor i Idéhistorie, Aarhus Universitet
  • Masteruddannelse i IKT og læring (MIL), Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet

Undervisning er omdrejningspunkt for meget af mit arbejdsliv. Jeg er meget glad for at undervise og har en bred faglig forankring i en række fag.

Undervisningskompetence i gymnasiale fag

  • Samfundsfag
  • Idéhistorie
  • Filosofi
  • Kommunikation og IT
  • International teknologi og kultur
  • Teknologihistorie (faget er udgået af htx-fagrækken i 2017)

Interessen for politik er stor og jeg har været involveret i uddannelses- og fagforeningspolitik som valgt hovedbestyrelsemedlem i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), hvor jeg også kortvarigt har været formand for uddannelsesudvalget inden jeg påbegyndte Ph.D ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

Jeg er engageret i boligpolik gennem min post som bestyrelsesformand i Bispehaven (Afdeling 6 i Østjysk Bolig) samt via den boligpolitiske platform Almen Modstand, hvor jeg er næstformand i bestyrelsen.

Far til tre, bosiddende i Bispehaven, Aarhus V. Mine interesser er familie, bøger, musik, politik og vegetarisk madlavning som jeg sporadisk blogger om på spisvegetarisk.dk