“I Danmark har vi statsracisme” ‚Äď Tale i anledning af Krystalnatten

I anledning af Krystalnatten, som fandt sted denne dato i Tyskland i 1938, blev jeg bedt om at holde en tale om de s√•kaldte ghettolove, som et stort flertal af de politiske partier i Danmark var vedtaget. Talen blev fremf√łrt ved en demontration p√• Klostertorv i Aarhus tirsdag den 9. november 2021. Her er talen:

Da den danske forfatter Jonas Eika modtog Nordisk Råds litteraturpris i 2019 og i sin takketale kritiserede den danske stats og vores behandling af flygtninge i udrejsecentrene og den diskriminerende ghettolovgivning kaldte han det statsracisme. Mange rynkede på næsen.

Det ville jeg ogs√• selv have gjort, hvis det ikke var fordi, at jeg √•ret forinden var blevet klar over, at en lovgivning som forskelsbehandler p√• baggrund af herkomst bet√łd, at min familie og naboer stod til at skulle tvangsflyttes og vores boliger rives ned.

Min familie er i denne weekend blevet permanent genhuset, da vores hjem i Bispehaven st√•r til nedrivning som f√łlge af Ghettolovgivningen.

At dette med et stort politisk flertal er blevet et vilkår for mange tusinde familier rundt omkring i landets almene boliger er på mange måder ufatteligt og utænkeligt i en moderne retsstat.

Vi var naive og troede at boligen var ukrænkelig og alle var lige for loven. Vi tog retten til en bolig for givet.

Men Jonas Eika har ret.

Statsracismen er en realitet. Den statslegitimerende og statssanktionerede forskelsbehandling på baggrund af herkomst er en realitet. Bakket op af Venstre, Socialdemokratiet, De Konservative, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance.

I Aarhus Kommune har denne kreds endda vundet tilslutning fra Radikale Venstre og Alternativet, som ellers står udenfor lovgivningen i Folketinget.

Der er tale om både statsracisme og statschikane. Vel at mærke set i forhold til den danske stats egen målestok i såvel national lovgivning som i de internationale traktater vi som nation er tiltrådt.

At loven forskelsbehandler på baggrund af herkomst bryder med det generelle retsprincip som gælder i alle retsstater, at mennesker er lige for loven og skal behandles lige i forhold til loven.

I Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fra 2009, som er juridisk bindene for medlemslandene, hedder det i artikel 20 kort og godt:

‚Äúalle mennesker er lige for loven‚ÄĚ.

Artiklen svarer til det generelle retsprincip, der er optaget i alle europæiske forfatninger.

Beboerne i almene boliger bliver chikaneret.

Da man skulle v√¶lge en betegnelse for de omr√•der man havde udset til nedrivning valgte man den stigmatiserende og neds√¶ttende betegnelse ‚Äúghetto‚ÄĚ velvidende hvilke associationer folk generelt forbinder med dette ord. Det har ikke gjort noget godt for de ber√łrte boligomr√•der. Det har ikke gjort noget godt for Bispehaven. Betegnelsen ‚Äúh√•rd ghetto‚ÄĚ kan if√łlge lovgivningen kun gives til almene boligomr√•de, hvor mindst 50% har s√•kaldt ikke-vestlig herkomst. Derfor er der tale om chikane.

I den danske lov om etnisk ligebehandling hedder det i paragraf 3, stk. 4:

‚ÄúChikane skal betragtes som forskelsbehandling, n√•r en optr√¶den i relation til race eller etnisk oprindelse finder sted med det form√•l eller den virkning at kr√¶nke en persons v√¶rdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedv√¶rdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den p√•g√¶ldende.‚ÄĚ

N√•r politikere s√¶tter deres egen fornuftige d√łmmekraft over styr og ikke bare fastholder, men tilmed sk√¶rper forskelsbehandlingen, hvilket med den nyeste lovpakke udvider antallet af nye boligomr√•der i fare for nedrivninger og tvangsflytninger med 58, s√• er den politiske vej blevet ufarbar. Tilbage er den juridiske vej. At man med rettens ord kan f√• omst√łdt det politiske flertals vilje.

Krystalnatten og mindelserne fra Den Anden Verdenskrig viser at flertal kan tage fejl, at et mindretal aldrig kan vide sig sikker p√•, at et flertal vil beskytte det, hvis det er politisk opportunt at g√łre det modsatte.

Jeg vil slutte af med forfatteren Jonas Eikas ord:

‚ÄúMette Frederiksen og socialdemokratiet, der siger, at de k√¶mper for velf√¶rd og billige boliger, men gennemf√łrer det hidtil st√łrste angreb p√• den almene boligsektor. Mette Frederiksen og socialdemokratiet der siger, at “I Danmark er vi alle lige,” men med den s√•kaldte ghettoplan vil forskelsbehandle borgere efter herkomst og klasse. I Danmark er racismen b√•de kulturel og juridisk, i Danmark har vi statsracisme.‚ÄĚ

Tak for ordet.